"Søstermarihand" (Dactylorhiza sambucina), installasjonon, 2022

OPPLEVNINGSVEGEN OM NUTHEIM

Plassering: Holm Landhandel langs Sogevegen i Hjartdal

Søstermarihand


Søstermarihand finnes i Sør- og mellomeuropas fjellområder, i Sverige, i Finland bare på Åland og er sjelden i Danmark. I Norge har arten en begrenset utbredelse i det sørlige Buskerud, Telemark og Aust-Agder, den finnes opp til 1 000 moh. (...)

 

Linné navnet denne planten første gang i 1753 til Orchis latifolia, og andre gang i 1755 ga han planten navnet Orchis sambucina. (…) Men man kan fremdeles finne latifolia brukt i oppslagsverk om søstermarihand. I Sverige heter planten Adam og Eva noe som skyldes at den har to fargevarianter. Den ene er gul og den andre rød og begge blomstrer side om side. I Norge finnes søstermarihand kun med gule blomster.

 

(…) Planten er avhengig av silikater (anion som består av silisium og oksygen) i berggrunnen, og er en (..) plante opptil 25 cm høy. Det er en kraftig orkidé med et antall lange, ovale blader som er samlet nederst på stengelen. Alle bladene er uten flekker, og akset er kort med mange tettsittende blomster. Plantene er meget tidligblomstrende og kan blomstre allerede i begynnelsen av mai i lavereliggende områder.

 

Søstermarihand finnes i sitt naturlige habitat egentlig bare på lysåpne steder i skogen og helst bratte skråninger med rasmark. Planten er en sterkt lyskrevende orkidé som raskt vil forsvinne hvis den får for lite lys. Denne orkideen er en god representant for orkideer som sterkt drar nytte av menneskelige aktiviteter som jordbruk drevet på gamlemåten med beite av husdyr i inn- og utmark og slått av innmark med ljå. Arten blir i dag tatt vare på ved at gammel innmark og naturenger kun blir slått på gamlemåten. Ved et moderne jordbruk vil arten kanskje bli helt borte fra vår natur.


Søstermarihand er fredet etter naturmangfoldloven og står som sårbar på Norsk rødliste.
Tidligere Telemarks fylkesblomst.


ref.:

https://www.norske-orkideer.no/marihand/sostermarihand/

https://kulturlandskapssenteret.no/wp-content/uploads/2017/04/Opplevingsvegen_tiltaksliste.pdf


Kunstverket er installert i utstillingsvinduet i landhandelens bygg. Det består av 6 motiver av fotografert Søstermarihand orkidé. Før fotograferingen ble Orkidéen tørket flat for å oppnå transparens, deretter fotografert med lys under for å synligjøre orkideens indre strukturer og morfologi. Fotograferte motiver er printet på polykarbonat[1] og freser-utskåret.


[1] Polykarbonat (PC) er en transparent termoplast med eksepsjonell holdbarhet og kalles for «uknuselig plast». PC brukes til butikkvinduer og dørvinduer som skal være støt-, spark- og slagsikre, drivhus og andre produkter som må være holdbare og transparente, f.eks. fly, astronauthjelmer etc. Polykarbonat er lett å forveksle med akrylglass, men man kan skille dem gjennom å bøye materialet. Akrylglasset vil da brytes av mens polykarbonatet føyer seg. Materialet er selvslukkende ved brann.

Ekte tørk Søstermarihand i glass

Postkort dedikert Søstermarihand og markblomster som vokser sammen med orkideen