The Skeleton Garden - photography and light installation, 2020


Liquid of life evaporated revealing beauty of life and death


The Skeleton Garden (Blue), 2020                     

1/20 Fine Art Print (61X149 cm)           


THE SKELETON GARDEN


Installasjonen handler om naturen, det skjønne og det fremmedgjorte (hybriditet). Den består av 7 søyler (h:60 cm) med integrerte, liggende LED-lysplater (A3) under glass. På disse platene ligger det komposisjoner skapt av ekte, tørkede planter, og insekter som gjennom tørkeprosessen er blitt transparente. Makro-fotografi av utvalgte motiver inngår i installasjonen.


Mikroessay om det vakre og den vanskelige skjønnheten i kunsten 


Fotografiene i serien Skjeletthagen viser ulike komposisjoner av tørkede planter og insekter som gjennom tørkeprosessen har blitt transparente. De er fotografert på en lysplate hvor det sterke LED-lyset gjennomskinner og avslører planteskjelettenes indre morfologi, blant annet nervatur (bifurkasjon), det som kalles naturens kode. Ved hjelp av lyset avtegnes en forbløffende intelligent presisjon hos plantene og insektene, som de fleste av oss oppfatter som skjønn. 


Skjeletthagen refererer til Memento Mori, en påminnelse om det organiske livets forgjengelighet. Men i denne konteksten handler ikke Memento Mori bare om at du skal huske at du (et menneske) skal dø, du skal også huske at alle andre organismer er sårbare og dør. Jeg ønsker at disse skjønne fremmedgjorte skjelettene skal vitne om den unike og ekstraordinære planeten vi er en del av og som vi holder på å avlive. Kanskje vi har misforstått betydningen og funksjonen av det skjønne som naturen «produserer» - for å bruke det reduktive språket! Den produserer ikke - den skaper med en skaperglede vi kan identifisere oss med, men som vi ikke er i stand til å overgå, eller? Kanskje har kulturen som vi vokser opp i feilkoblet følelsene våre? Kanskje er det slik at det som er nytt, det som vi ikke har sett før, det som har status – frembringer den samme fysiologiske følelsen som frembringes i møte med det natur-skjønne? At vi i realiteten bedras i vår søken etter å tilfredsstille ur-behovet for undring og skjønnhet? 


The Skeleton Garden (Yellow), 2020                     

1/20 Fine Art Print (61X149 cm)           

Hver vår venter jeg utålmodig på at planter og insekter skal vende tilbake i hagen min og at deres tilstedeværelse skal gi meg en opplevelse av tilhørighet og skjønnhet. Hver sommer undrer det meg at Marshmallow Delphinium returnerer fra det underjordiske og kan vokse to meter i løpet av to måneder. Men gjør denne jevnlige tilbakekomsten naturens skjønnhet banal? Dette spørsmålet stammer fra en uro knyttet til måten vi behandler naturen på, og hvilken rolle det naturskjønne har i våre liv. Hvordan vi behandler naturen avslører vår oppfatning av den som kaotisk, overflødig og utømmelig potent. Men naturen er til tross for vår oppfatning stabil, den er faktisk en manifestasjon av equilibrium. En uoppnåelig og, for oss, besjelet perpetuum mobile.

 


The Skeleton Garden (Familia), 2020                     

1/20 Fine Art Print (61X149 cm)           


«Det finnes ingen forskjell mellom menneske og filosof» sier Maurice Merleau-Ponty i sitt foredrag ved Collège de France[1] i 1953. Det kan tolkes dithen at en filosof også er et vanlig menneske, eller at vanlige mennesker også er filosofer, bare at de siste er tause, ifølge han. «Filosof er et menneske som våkner og snakker, mens et vanlig menneske taust bærer filosofiens paradokser …» (ibid.). For at paradoksene skal vise seg for et menneske trenger man ikke reise til eksotiske land, eller utsette seg for utfordrende situasjoner som automatisk vil forsterke sansene våre. Paradoksene finnes der i maurens daglige vandring, meitemarkens underjordiske labyrintliv eller i løvetannens årlige tilbakekomst. Den tause filosofiens fødsel skjer i selve undringen. Det er selve undringen som er filosofi – livsfilosofi. En filosof finner i sine undersøkelser, ifølge Merleau-Ponty, et «revitalisert bilde av verden og i denne seg selv som en del av felleskapet» (ibid.). For meg vil det si å revitalisere tilhørigheten til det organiske, ikke-menneskelige, gjennom å vie tid til observasjon av planter og insekter, refleksjon og skapende arbeid. Det ligger alltid et potensiale for revitalisering i undringen. Men det ligger også en fare for øyeblikkets underholdende tilfredstillelse, hvor undringen forlater kroppen som luft fra en oppblåst ballong. Det å ta vare på undringens øyeblikk ved å gjenskape/omskape/skape og forlenge øyeblikket gjennom kunst, kan forhindre jaget etter kortvarige, selvtilfredsstillende impulser, styrt av materialismens tyranni.


Den tause, livsfilosofiske undringen er det som gjennomsyrer de siste kunstprosjektene mine, tror jeg. Disse prosjektene er avskåret fra all synlig konseptuell bakgrunn – de er banale. Generelt er skjønnhet i kunsten en vanskelig «egenskap». Kanskje spesielt i dagens konfliktfylte verden, hvor det forventes at kunsten tar stilling til sosiale og politiske tema, er det å jobbe med det skjønne noe som kan virke overflatisk.

The Skeleton Garden (3 Hybrids), 2020                     

1/20 Fine Art Print (61X149 cm)           

Skjønnheten er gåtefull. Helt siden antikken har filosofer forsøkt å definere den. Det virker som om begrepet omfavner for mye og lett drukner i abstraksjoner. Derfor er det ikke lett å sette fingeren på det – her er det, dette er skjønt. Jeg skulle ønske at jeg forstod nøyaktig hvor skjønnheten i bildene mine befant seg, hvis den er der. I den forbindelse finner jeg Immanuel Kants desinteresse-begrep relevant, angående forutsetningene for opplevelsen av det skjønne. Slik jeg tolker Kant er skjønnhet selvrefererende og uten agenda. Det som er skjønt vil ikke noe med oss, det bærer ikke på et budskap, det bare er seg selv i en skjønn form. Slik er naturen. Men kan kunsten utsondre en desinteressert skjønnhet? Kunsten vil noe, det er menneskers forkledde tanker og følelser. I den kunstneriske transformasjonsprosessen tildeler jeg skjønnheten mening. I mine fotografier er det en refleksjon av planter og insekter, tegnet av lyset. Den kan spores tilbake til den opprinnelige plantens skjønnhet, men jeg har en agenda – ved å skape fremmedgjørende komposisjoner ønsker jeg å vekke uro og undring. Min agenda er å påvirke iakttakerens blikk slik at hun/han kan oppdage plantene på nytt. Slik at hun/han kan bevisstgjøres sitt eget innlærte antroposentriske og narsissistiske blikk. Det er et ønske om at iakttakeren skal kunne vende tilbake til levende planter og være i stand til å oppdage unike, skjønne individer i plantenes «overflod og banalitet».

The Skeleton Garden (Evropia), 2020                     

1/20 Fine Art Print          

The Skeleton Garden (Mariadna), 2020                    

1/20 Fine Art Print          

Hvis kunsten er et speilbilde av virkeligheten, er så speilbildet vakrere enn virkeligheten? Her blir jeg minnet om den greske myten om Narcissus som ble forelsket i sitt eget speilbilde. Han «… ble håpløst forelsket i dette bildet, … ble liggende der ved kilden til han råtnet»[2]. Er kunsten det narsissistiske speilbildet? Susan Sontag skriver[3] at fotografi forskjønner virkeligheten. Hvis det ligger noen sannhet i dette, kan det bety at den rike virkeligheten ikke er nok for oss, derfor forføres vi av kunsten? Jeg tenker at skjønnhet er noe annet enn det vakre og at den «ekte» skjønnheten kun finnes i naturen. Det vi skaper kan aldri oppnå en slik skjønnhet. Derfor kan kunst (og mine foto) kun være vakre, ikke fullstendig skjønne. Dette er min foreløpige hypotese/oppdagelse som paradoksalt nok går helt tilbake til Platon. Mine fotografier er altså kanskje et ekko av naturens desinteresserte skjønnhet.


[1] Maurice Merleau-Ponty «Pochwala filozofii», 2003, Biblioteka Principia, Krakow.

[2] Nordby, T., & Suphammer, T. (1999). Forvandlinger: Et moderne møte med greske myter. Oslo: Andresen & Butenschøn.

[3] Susan Sontag (2004). Om fotografi (Vol. Nr 12, Pax artes). Oslo: Pax.The Skeleton Garden (Reforia), 2020                    

1/20 Fine Art Print          

The Skeleton Garden - sketch for an installadion with 7 LED light columns, where original plants and insects are laying on LED-light pads, 2020                    

      


The Skeleton Garden -Sørlandsutstillingen 2020, Arendal kunstforening, 22.08 – 20.09.2020


The Skeleton Garden -Sørlandsutstillingen 2020, Skien kunstforening, 3.10 – 7.11.2020


The Skeleton Garden -Sørlandsutstillingen 2020, Skien kunstforening, 3.10 – 7.11.2020