Solitude of the Organic Ergosystem - 2017


«The ergosystem is an autonomous system that explores and learns new knowledge and new skills driven by curiosity (…), or in other words by “goal-free learning”, whose only objective is to improve its knowledge of itself and the external world.”

(Fra boken: “Mathematics. A Beautiful Elsewhere” av Jean-Pierre Bourguignon, Michael Casse)


Begrepet ergosystem er utviklet av matematikeren Misha Gromov og forbindes med kunstigintelligens. Slik system f. eks. en robot eller datamaskin, er fri fra grunnleggende behov som å finne mat, en partner, passe på helse, forsørge andre eller øke sin sosial status. Et slikt liv er en menneskelig drøm som fremtidige maskiner får lov å leve i. Men hva blir et menneske da, når den perfekte «goal-free» nysgjerrigheten av maskiner vil levere «feilfrie» svarene?


Mitt bidrag til utstillingen "SPOR" ved Seljord kunstforening (1.juli - 6. august 2017) vil vise spor av et ensomt organisk system som i sin uforutsigbare eksistensen prøver å forstå «itself and the external world» gjennom poetiske systemer. Installasjonen befinner seg i "Det hvite rommet"- "stallen for to hester")


Torggata Blad: The Poem of Blod 

Torggata Blad: New Order of the World


I det andre rommet - det svarte rommet viser jeg stilleben fotografier fra serien The Poetics of Thanatology

      Poems and letters

The Poem of the Walls, 2017

Homs, Syria - with permition from AP photographer Hassan Ammar

The Entropy of Prisoners, 2014

The Poem of Blood, 2017

New Order of the World, 2017

The Memory Decay, 2017

I love you - encrypted, 2005/2017

The Immigrants of Persian Silk Tree (Bruchidius Terrenus), 2017

Useless Research Species - Tipulidae Family, 2017

The Poem of Cursorial Legs of Found Insects, 2017

Bible Transformed, 2013

Det hvite rommet - Solitude of the Organic Ergosystem

Det svarte rommet - Poetics of Thanatology