Skjeletthagen (The Skeleton Garden) - Tønsberg domkirke 2021


Skjeletthagen (The Skeleton Garden) refererer til Memento Mori, en påminnelse om det organiske livets forgjengelighet. I denne konteksten påminner Memento Mori ikke bare om at du (et menneske) skal dø, men du skal også huske at alle andre organismer er sårbare og dør. Podowska ønsker at disse skjønne, fremmedgjorte skjelettene skal vitne om den unike og ekstraordinære planeten vi er en del av og som vi holder på å avlive. Kanskje vi har misforstått betydningen og funksjonen av det skjønne som manifesteres i naturen? Tar vi skjønnheten i naturen for gitt, noe som er overflødig, noe som er utømmelig potent, noe som er midlertidig, men alltid vender tilbake - derfor banal? Kanskje vi trenger nye fortellinger om det skjønne – ikke den antroposentriske kolonist-fortellingen, men den holistiske og omsorgsfulle fortellingen som kan lære oss å elske alt organisk liv? Memento natura.

Tønsberg domkirke (Tønsberg Catheral, Norway)

Artist talk: Jadwiga og Jan Terje Christoffersen sokneprest ved Tønsberg domkirke, 25. juni 2021