The History of Anthropocentric Perception - 2019

Utstillingen har fått tittelen The History of Anthropocentric Perception – som kan oversettes til Antroposentrismens historie eller Historien om antroposentrisk persepsjon.


 

Antroposentrisme er oppfatningen om at mennesket og den menneskelige erfaringen står i sentrum for universet og evolusjonen, over naturen selv. En antroposentrisk oppfatning innebærer nødvendigvis også en undertrykkelse eller degradering av andre levende organismer - planter, insekter og bakterier og deres fortellinger.


 

Begrepet brukes mye innenfor økologien hvor det settes i sammenheng med menneskets inngripen i naturen som har ført til et stort tap av et globalt biologisk mangfold. Det store paradokset er så klart at uten biomangfoldet, ryker også menneskets livsgrunnlag.


 

I dette rommet – muliggjøres nettopp andre levende organismers fortellinger. I Jadwigas undringsrom får vi muligheten til å se, undersøke og undre oss over verden gjennom andre organismers spor. I dette rommet gis plantene, bakteriene og insektene preferanser fremfor mennesket. Hva kan de si oss? (tekst: Karete Roksvåg)The History of Anthropocentrisc Perception - exibition in Foajégalleri, at University South-Eastern Norway, 

Pictures from the exibition (photodocumentation Marek Podowski)

1.The Immigrants of Persian Silk Tree (Bruchidius Terrenus)

    Innvandrere fra persisk silketre         

    Photography, 50 X 50 cm, 100% bomull papir, med ramme, antireflex  glass


2. The Entropy of Prisoners

Fangenes entropi. Photography, 40 X 30 cm, 100% bomull papir


3. The empty glasses with formulas for SOUND, MATTER, LIGHT

1. The Poem of the Walls

    Murens poesi.  After Hassan Ammar: Homs, Syria

    Digital art 40 X 30 cm, 100% bomull papir


Link: Visuell poesi


2. Tekst under øverste foto: "Hvorledes "fluene" som bygger Crooked River Canyon-broen nådde sitt arbeidssted. En taustiga hang ned langs fjellet til leiren nedenunder"


Ved siden: Ekte døde fluer


3.Stein fra Mauthausen

  The Todesstiege (Stairs of Death) at the

   Mauthausen concentration camp


Topp: The Real, The Plastic (apples) and The Holy Words. 

Under: The Poem of Blood

           Blodets dikt

           Digital art, 40 X 30 cm, bomull papir


Topp: Forskning- og  eksperimentslogg av Hr. Rolf Christensen (Hydro)


Under: Menneskets fisiologi opplæringstegning men tekst: "Dette er en av planchene den franske dr.Chauvois bruker når han skal undervise barn i den menneskelige anatomi ved hjelp av bilen. Leseren vil formodentlig gjøre omvendt og søke å forstå bilens anatomi ut fra kjennskap til sitt eget legeme. Her kan man jo forsøke å gjøre å gjette hvad de tilsvarende organer heter i bilen og motoren"


Ved siden: The White Message Transporters and the Color Message Transporters (ulike tabletter)


Under: "OBSERVER -"Hvor der det arbeides med Nitri paalægges det arbeiderne at indtage sine maaltider paa særskilte, dertil anviste pladse og at vaskeseg paa hænderne og om munden med sæbe og vand før hvert maaltid. Maden oppbevares under arbeidstiden paa den for intagelsen av maaltiderne anviste plads. Nitrit er giftig, naar det tilføres legemet..." Notodden Saltpeterfabriker 1. april 1901


Ved siden: Flyvedraktens oppvarming "Denne bussemanen forestiller en reiseklæd deltaker i flyveekspedisjonen til Mount Everest..."

Til venstre: Platon og Aristoteles fra en gammel bok med reproduksjoner (fra Scuola di Atene - 1509-1911 fresk av Rafael)

Kvinne med ekte, døde insektene. "Portrait of Young Woman" av Antonio del Pollaiudo 1465 - reproduksjon fra en gammel bok.


Under: Døde Peoner.


Ved siden: Ulike planter og boks med døde humler

Unnaturalized Nature

Photography, 90 X 60 cm, bomull papir, antireflex glass


Over: tekst kommer


Glass med tekst fra GENESIS 1:28 - “Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.”


Hyllene: "Still Lifelessness" -  brødskiver med planter og insekter


Til høyre: Solsikker Ned-Opp (Sunflower Down side Up)

Insektsbein poesi

The History of Anthropocentric Perception, istallasjon

1,2,3,4

5,6,7

8,9,10

1.Himmler picking flowers on the herb farm at Dachau concentration camp

2.Uten tittel

3.Stempel (70 tallet, Polen)

4.Frimerker, samlet, sortert og bundet med tråder

5.Sider fra Bibelen i ruller. Over gravert tekst fra Genesis 1:28

6.Forstørrelsesglass

7.Antarctica

8.Død Bacillus cereus bakteriekoloni

9.The Insects we will never see again

10.The Auschwitz Cross - Polish decoration awarded to honour survivors of Nazi German concentration camps.

Tekst gravert over nr.10:


"medal za utraconą młodość

medal za skrócone życie

medal za chory żołądek

medal za zniszczony kręgosłup

medal za trzymanie się przy życiu

medal za milczenie

medal na dobry humor

medal na lepsze jutro

medal na wieczne pamiętanie

medal na wieczne odpoczywanie"Engelskøvelser fra språkopplæring tilsendte fra BBC og CNN - Korrespondansekurs fra 80-tallet